C C C C A+ A A- X

РЕГИСТЪР на Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР на Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

1. Вх. № 5114/29.05.2018 г. - Галина Димитрова Занчева - съдебен секретар
2. Вх. № 5115/29.05.2018 г. - Димитър Иванов Кабранджиев - системен администратор
3. Вх. № 5116/29.05.2019 г. - Димка Любомирова Василева - съдебен деловодител
4. Вх. № 5118/29.05.2018 г. - Атанаска Стефанова Иванова - съдебен секретар
5. Вх. № 5119/29.05.2018 г. - Бонка Диманова Русанова - съдебен деловодител6.
6. Вх. № 5120/29.05.2018 г. - Станислав Иванов Стоянов - шофьор-домакин
7. Вх. № 5122/29.05.2018 г. - Невена Петрова Ганева - съдебен помощник
8. Вх. № 5124/29.05.2018 г. - Маргарита Георгиева Сърменова - съдебен деловодител
9. Вх. № 5125/29.05.2018 г. - Деница Янчева Яначкова - съдебен деловодител
10. Вх. № 5126/29.05.2018 г. - Росица Георгиева Неделчева - съдебен деловодител
11. Вх. № 5127/29.05.2018 г. - Силвия Михайлова Тодорова - съдебен секретар
12. Вх. № 5182/30.05.2018 г. - Милка Христова Желязкова - съдебен секретар
13. Вх. № 5192/30.05.2018 г. - Весела Димитрова Неделчева - счетоводител-касиер
14. Вх. № 5235/31.05.2018 г. - Красимира Петрова Борисова - завеждащ служба "Съдебни секретари"
15. Вх. № 5311/04.06.2018 г. - Анелия Иванова Петрова - съдебен статистик
16. Вх. № 5313/04.06.2018 г. - Йорданка Руменова Делчева - съдебен секретар
17. Вх. № 5314/04.06.2018 г. - Бисер Ненов Петрушев - призовкар
18. Вх. № 5316/04.06.2018 г. - Радомира Димитрова Гълъбова - съдебен деловодител
19. Вх. № 5354/05.06.2018 г. - Елка Димитрова Вълкова - съдебен деловодител
20. Вх. № 5359/05.06.2018 г. - Ирена Николаева Кръстева - съдебен деловодител
21. Вх. № 5360/05.06.2018 г. - Албена Цветанова Иванова - съдебен деловодител
22. Вх. № 5376/05.06.2018 г. - Чавдар Иванов Генов - призовкар
23. Вх. № 5379/05.06.2018 г. - Ваня Венкова Ганева - съдебен деловодител
24. Вх. № 5380/05.06.2018 г. - Блага Иванова Георгиева - съдебен деловодител
25. Вх. № 5385/05.06.2018 г. - Светлана Илиева Георгиева - съдебен архивар
26. Вх. № 5388/05.06.2018 г. - Нели Борисова Вангелова - управител сгради
27. Вх. № 5404/06.06.2018 г. - Петко Иванов Петков - призовкар
28. Вх. № 5445/07.06.2018 г. - Мариета Здравкова Маноилова-Янева - административен секретар
29. Вх. № 5473/07.06.2018г. - Росица Кънчева Илиева - съдебен деловодител
30. Вх. № 5487/07.06.2018 г. - Мариана Георгиева Иванова - съдебен деловодител
31. Вх. № 5488/07.06.2018 г. - Вера Димитрова Матеева - съдебен деловодител
32. Вх. № 5489/07.06.2018 г. - Тодорка Георгиева Кожухарова - съдебен деловодител
33. Вх. № 5497/08.06.2018 г. - Дарина Илиева Христова - съдебен секретар
34. Вх. № 5505/08.06.2018 г. - Росица Минчева Георгиева - съдебен секретар
25. Вх. № 5512/08.06.2018 г. - Калина Колева Георгиева - съдебен администратор
36. Вх. № 5514/08.06.2018 г. - Красимира Георгиева Илиева - съдебен секретар
27. Вх. № 5522/08.06.2018 г. - Мария Александрова Карова - главен счетоводител
38. Вх. № 5530/08.06.2018 г. - Кръстинка Николова Василева - завеждащ служба "Съдебно деловодство"
39. Вх. № 5543/08.06.2018 г. - Мая Петрова Краева - призовкар
40. Вх. № 5544/08.06.2018 г. - Валентина Викторова Чаушева - съдебен секретар
41. Вх. № 5835/18.06.2018 г. - Веселина Митева Митова - съдебен секретар
42. Вх. № 10472/23.11.2018 г. - Стефка Пенева Филипова - съдебен архивар
43. Вх. № 7164/23.07.2019 г. - Надежда Людмилова Кръстева - връзки с обществеността
44. Вх. № 733/ 03.02.2021 г. - Николай Александров Белчев - системен администратор
45. Вх. № 741/03.02.2021 г. - Десислава Цветомирова Димитрова - съдебен помощник
46. 30.09.2021 г. - Михаела Атанасова Цонева - съдебен деловодител
47. Вх. № 6435/13.10.2021 г. - Анита Любомирова Бижева - съдебен секретар
48. 29.10.2021 г. - Албена Петрова Шишманова - съдебен секретар
49. 17.02.2022 г. - Лидия Красимирова Симеонова-Любенова - съдебен секретар
50. 21.02.2022 г. - Светлана Пейчева Папазова - съдебен деловодител
51. Вх. № 3938/13.05.2022 г. - Мартин Стефанов Велев - съдебен помощник
52. Вх. № 4585/05.05.2023 г. - Зоя Димитрова Йорданова - призовкар
53. Вх. № 4770/11.05.2023 г. - Катя Николова Симеонова-Сакакушева - съдебен деловодител
54. Вх. № 4858/15.05.2023 г. - Ирена Димитрова Илиева - съдебен секретар

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация