C C C C A+ A A- X

Обяви и конкурси

Заповед № 92/06.07.2022 г. относно прекратяване на процедурата по обявения със Заповед № 72/07.06.2022 г. търг с тайно наддаване на обект - помещение с площ 12 кв. м., находящо се в Съдебна палата - Велико Търново, с предназначение "Банков офис"

Заповед № 72/07.06.2022 относно втора процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект - помещение с площ 12 кв. м., находящо се в Съдебна палата - Велико Търново, с предназначение "Банков офис". Обявата е публикувана 09.06.2022г. във вестник Труд и вестник Телеграф.

Заповед № 70/26.05.2022 г. относно прекратяване на процедурата по обявения със Заповед № 18/07.02.2022 г. търг с тайно наддаване на обект - помещение с площ 12 кв. м., находящо се в Съдебна палата - Велико Търново, с предназначение "Банков офис"

Заповед № 18/07.02.2022  относно процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект - помещение с площ 12 кв. м., находящо се в Съдебна палата - Велико Търново, с предназначение "Банков офис"

Обявата е публикувана на 09.02.2022 г. във в. "24 часа" и в. "Монитор".

====================================

Окончателни резултати от класиране на Конкурс за свободна длъжност „съдебен помощник” в Окръжен съд гр. Велико Търново, обявен със Заповед № 3/10.01.2022 г. на председателя Окръжен съд-Велико Търново.

=====================================

РЕЗУЛТАТИ от втория етап на оявения конкурс за длъжността "съдебен помощник" в Окръжен съд - Велико Търново, проведен на 18.03.2022 г.

=====================================

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „съдебен помощник“ в Окръжен съд – Велико Търново – 1 щ. бр.

 

Въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, Комисията, назначена със Заповед № 20/17.02.2022 г. на И.ф. Председателя на ВТОС, реши:

 

I. ДОПУСКА до втори етап - писмен изпит, решаване на казус:

 1. Кандидат със заявление вх. № 777/28.01.2022 г.
 2. Кандидат със заявление вх. № 832/31.01.2022 г.
 3. Кандидат със заявление вх. № 842/31.01.2022 г.
 4. Кандидат със заявление вх. № 919/02.02.2022 г.
 5. Кандидат със заявление вх. № 1032/07.02.2022 г.
 6. Кандидат със заявление вх. № 1063/07.02.2022 г.
 7. Кандидат със заявление вх. № 1065/07.02.2022 г.
 8. Кандидат със заявление вх.№ 1111/08.02.2022 г.
 9. Кандидат със заявление вх. № 1116/08.02.2022 г.
 10. Кандидат със заявление вх. № 1145/09.02.2022 г.
 11. Кандидат със заявление вх. № 1219/11.02.2022 г.
 12. Кандидат със заявление вх. № 1229/11.02.2022 г.
 13. Кандидат със заявление вх. № 1230/11.02.2022 г.
 14. Кандидат със заявление вх. № 1233/11.02.2022 г.
 15. Кандидат със заявление вх. № 1237/11.02.2022 г.
 16. Кандидат със заявление вх. № 1242/11.02.2022 г.
 17. Кандидат със заявление вх. № 1243/11.02.2022 г.
 18. Кандидат със заявление вх. № 1278/14.02.2022 г.
 19. Кандидат със заявление вх. № 1299/14.02.2022 г.

 

II. НЕДОПУСКА до участие в конкурса:

Няма недопуснати кандидати.

 

III. Допуснатите кандидати следва да се явят на 18.03.2022 г. в 09:30 ч. в Зала № 9, етаж 2 на Съдебната палата, гр. Велико Търново, за решаване на казуси.

 

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА НОСЯТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

Правила за провеждане на писмен изпит – решаване на казус за длъжността „съдебен помощник“ в Окръжен съд – Велико Търново са изготвени от назначената със Заповед № 21/18.02.2022 г. на И.ф.Председателя на ВТОС Комисия.

 

====================================

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № 3/10.01.2022 г. на и.ф. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „съдебен помощник“ в Окръжен съд – Велико Търново – 1 щ. бр., по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.


Необходими документи:
Приложение 1: Заявление за участие в конкурса
Приложение 2: Подробна професионална автобиография
Приложение 3: Декларация по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ
Приложение 4: Декларация за липса на обстоятелства по 340а, ал. 2 ЗСВ

Длъжностна характеристика

Обявлението е публикувано във вестник "Борба", бр. 9 от 14.01.2022 г.

====================================

Заповед № 95/07.07.2021 относно прекратяване на процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект - помещение с площ 12 кв. м., находящо се в Съдебна палата - Велико Търново, с предназначение "Банков офис"

Заповед № 66/18.05.2021 относно процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект - помещение с площ 12 кв. м., находящо се в Съдебна палата - Велико Търново, с предназначение "Банков офис"

Обявата е публикувана на 25.05.2021 г. във в. "24 часа" и в. "Телеграф".

====================================

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № 10/02.02.2021 г. на Административния ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар“ в Окръжен съд – Велико Търново – 2 щ. бр., по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

ЗАПОВЕД № 53/26.04.2021 г. за прекратяване на конкурсната процедура за заемане на длъжността "съдебен секретар"

ПРОТОКОЛ за резултатите от втория етап на конкурса

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" В ОКРЪЖЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Заповед № 40/23.03.2021 г. относно отлагане на втория етап на конкурса за длъжността "съдебен секретар"

Необходими документи:
Приложение 1: Заявление за участие в конкурса
Приложение 2: Подробна професионална автобиография
Приложение 3: Декларация по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ
Приложение 4: Декларация за липса на обстоятелства по 340а, ал. 2 ЗСВ

Длъжностна характеристика

Обявлението е публикувано във вестник "Янтра Днес", бр. 25 от 05.02.2021 г.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" В ОКРЪЖЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО


СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" В ОКРЪЖЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация