C C C C A+ A A- X

Обяви и конкурси

РЕЗУЛТАТИ
от проведения на 10.05.2024 г.
ПИСМЕН ТЕСТ в процедура за подбор на съдебни медиатори в Окръжен съд Велико Търново и за решението за допускане до участие в етап Устно събеседване

по ред на вписване в присъствения списък

 1. Яница Николаева Николова - 81,6 - ДОПУСКА
 2. Кремена Красимирова Хаджирадева - 77,6 - ДОПУСКА
 3. Цветелина Стефанова Донкова - 81- ДОПУСКА
 4. Ирена Великова Мочурова-Горанова - 86,2 - ДОПУСКА
 5. Николина Денева Маринова - 79,6 - ДОПУСКА
 6. Йоана Александрова Иванова - 73,2 - ДОПУСКА
 7. Борислав Спиридонов Борисов - 79,0 - ДОПУСКА
 8. Мария Монева Георгиева - 68,2 - НЕ допуска
 9. Мадлен Петрова Маринова - 55,4 - НЕ допуска
 10. Мария Димитрова Ковачева - 69,0 - НЕ допуска
 11. Емил Дончев Томов - 70,0 - НЕ допуска
 12. Христина Маринчева Хараламбиева-Маринова - 82,2 - ДОПУСКА
 13. Мария Манолова Божкова - 94,2 - ДОПУСКА
 14. Мина Стефанова Петкова-Даскалова - 79,6 - ДОПУСКА

Устното събеседване с допуснатите кандидати за съдебни медиатори ще се проведе на 31.05.2024г. в сградата на Съдебната палата в гр. Велико Търново от 10:00 часа.

===========================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ, ДОПУСНАТИ ДО ПИСМЕН ТЕСТ
НА 10.05.2024 г.

Пропускът на кандидатите в сградата  на V-ти корпус на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, съответно зала 400 за провеждане на писмения тест, започва от 09:30 часа.

Кандидатите са длъжни да се явят в залата и да заемат местата си най-късно до 09:45 часа.

Закъснелите кандидати се допускат до участие в писмения тест с разрешението на председателя на комисията по подбора.

Кандидатите се допускат в залата, след представяне на лична карта.

===========================

СПИСЪК на допуснатите до участие в писмения тест за подбор на медиатори при ВТОС кандидати:

 1. Мадлен Маринова
 2. Йоана Иванова
 3. Надя Банчева
 4. Цветелина Донкова
 5. Яница Николова
 6. Христина Хараламбиева
 7. Панайот Йотов
 8. Борислав Борисов
 9. Диана Дукова
 10. Мария Божкова
 11. Мина Петкова
 12. Кремена Хаджирадева
 13. Николина Маринова
 14. Ирена Мочурона-Горанова
 15. Мария Ковачева
 16. Емил Томов
 17. Даниела Иванова
 18. Биляна Димитрова
 19. Мария Георгиева

Уведомяват се допуснатите кандидати, че писменият тест по процедурата ще се проведе на 10.05.2024 г. от 10 часа в зала № 400 на Корпус 5 към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново, бул. „Христо Ботев“ № 19.

За удостоверяване на самоличността кандидатите следва да представят на комисията документ за самоличност.

 

Заповед № 50/26.04.2024 относно състав на Комисията по подбора на съдебните медиатори към съдебния център по медиация в Окръжен съд - Велико Търново

Със  Заповед № 39/29.03.2024 е открита процедура по извършване на подбор на съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Окръжен съд – Велико Търново

Заявление - за попълване на компютър
Заявление - за разпечатване и попълване ръчно

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация