C C C C A+ A A- X

Приемен ден на Председателя

Ръководството на Окръжен съд – Велико Търново обявява приемни дни за среща с граждани, които ще се провеждат всеки втори понеделник от месеца, във времето от 16,00 до 17,00 часа.

Срещите ще се провеждат след предварително писмено заявление, подадено не по-късно от последния работен ден, предхождащ приемния ден – ден петък на предходната седмица. Желателно е в заявлението да се посочват накратко въпросите, които ще бъдат поставени на обсъждане в рамките на приемния ден.

Писмени заявления по образец могат да се подават:

  • на място в Съдебната палата на ул. „Васил Левски“ 16, Партерен етаж, на Регистратурата на Окръжен съд – Велико Търново;
  • на e-mail: vtos.bg@gmail.com;
  • чрез пощенска или куриерска услуга на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Васил Левски“ 16, Окръжен съд – Велико Търново.

Устни запитвания относно провеждането на приемни дни могат да се правят на тел. 062 615 889.

След подаване на заявлението на посочените в него адрес, електронна поща или телефон, гражданите ще бъдат уведомявани за времето, в което може да се осъществи срещата с Председателя на Окръжен съд – Велико Търново, в зависимост от графика на постъпилите до този момент заявки.

Срещите задължително се провеждат в присъствието на съдебен служител, определен от Председателя в деня, предхождащ приемния ден (ден петък на предходната седмица). Определеният съдебен служител изготвя протокол от срещата, който предава на Административния секретар на Окръжен съд – Велико Търново. Административният секретар води регистър на проведените приемни дни. Препис от протокола се предоставя на гражданина, заявил срещата с Председателя.

Желаещите да се включат в приемния ден на Председателя, следва да имат в предвид разпоредбите на Закона за съдебната власт, съгласно които съдиите нямат право да дават правни консултации и нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени. Целта на срещите не е да се коментират въпроси, свързани с решаването на делата по същество, което би било в нарушение както на ЗСВ, така и на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Не се осъществява прием на лица, които са страни по висящи дела пред съдилищата от района на Окръжен съд – Велико Търново.

Целта на приемните дни е да се повиши доверието на гражданите в съдебната система, като се осигури възможността да получат компетентни и точни отговори на поставените от тях въпроси, както и чрез оказване на съдействие при съществуващи проблеми, свързани с администрирането на съда.

Образец на заявление

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация