C C C C A+ A A- X

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 В Окръжен съд – Велико Търново са постъпили заповеди от Министерство на правосъдието № СД-03-92/23.06.2022 г.  за започване на юридически стаж през м. юли на  следните стажант-юристи:

  1. СИМЕОН СЛАВОВ
  2. КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА

Стажант- юристите, следва да се свържат с административния секретар на Окръжен съд – Велико Търново, за уточняване датата на встъпване в длъжност.

За информация:  тел. 062 615-869; 062 615-878.

================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 В Окръжен съд – Велико Търново са постъпили заповеди от Министерство на правосъдието  за започване на юридически стаж през м. юни на  следните стажант-юристи:

СТЕФАН ГЕНЧЕВ

Стажант- юристите, следва да се свържат с административния секретар на Окръжен съд – Велико Търново, за уточняване датата на встъпване в длъжност..

За информация:  тел. 062 615-869.

================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 В Окръжен съд – Велико Търново са постъпили заповеди от Министерство на правосъдието  за започване на юридически стаж през м. май на  следните стажант-юристи:

АНТОН АНАСТАСОВ

ПЕПА АТАНАСОВА

МАРИН ЗДРАВКОВ

ХРИСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА

Стажант- юристите, следва да се свържат с административния секретар на Окръжен съд – Велико Търново, за уточняване датата на встъпване в длъжност..

За информация:  тел. 062 615-869.

================

Правила и мерки за работа на Окръжен съд - Велико Търново след отмяната на противоепидемичните мерки.

================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Считано от 16.03.2022г. в Окръжен съд – Велико Търново суми по транзитната сметка и сметката за чуждите средства на съда могат да се заплащат чрез електронно ПОС – терминално устройство.

================

Заповед №87/05.07.2021 г. относно извършване на процесуално действие в електронна форма

==================

В деловодството на Окръжен съд - Велико Търново се завеждат и администрират получени документи по електронна поща, подписани с цифров подпис. Съдът не носи отговорност за достоверността на представената информация в документи, неподписани с цифров подпис. Същите няма да бъдат разглеждани като документи, получени по надлежен ред.

Основните цели в работата на Окръжен съд - Велико Търново са постигане и утвърждаване на европейски стандарти, както на правораздаване, така и на работна среда и организация.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация