C C C C A+ A A- X

Стажант-юристи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В Окръжен съд – Велико Търново са постъпили заповеди от Министерство на правосъдието № СД-03-92/23.06.2022 г.  за започване на юридически стаж през м. юли на  следните стажант-юристи:

 1. СИМЕОН СЛАВОВ
 2. КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА

Стажант- юристите, следва да се свържат с административния секретар на Окръжен съд – Велико Търново, за уточняване датата на встъпване в длъжност.

За информация:  тел. 062 615-869; 062 615-878.

================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 В Окръжен съд – Велико Търново са постъпили заповеди от Министерство на правосъдието  за започване на юридически стаж през м. юни на  следните стажант-юристи:

СТЕФАН ГЕНЧЕВ

Стажант- юристите, следва да се свържат с административния секретар на Окръжен съд – Велико Търново, за уточняване датата на встъпване в длъжност..

За информация:  тел. 062 615-869.

================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 В Окръжен съд – Велико Търново са постъпили заповеди от Министерство на правосъдието  за започване на юридически стаж през м. май на  следните стажант-юристи:

АНТОН АНАСТАСОВ

ПЕПА АТАНАСОВА

МАРИН ЗДРАВКОВ

ХРИСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА

Стажант- юристите, следва да се свържат с административния секретар на Окръжен съд – Велико Търново, за уточняване датата на встъпване в длъжност..

За информация:  тел. 062 615-869.

================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Постъпила е заповед от Министерство на правосъдието  за започване на юридически стаж на  РАДОСТИНА БЕЛБЕРОВА.

Стажант- юристтът следва да се яви за встъпване в длъжност при административния секретар на съда, след предварително уточняване на датата на встъпване в длъжност.

За информация:  тел. 062 615-869.

================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Постъпила е заповед от Министерство на правосъдието  за започване на допълнителен двумесечен юридически стаж на  стажант-юристи, разпределени в  Окръжен съд – Велико Търново, както следва:

 1. ИВАЙЛО РУМЕНОВ
 2. ТОДОР МИХНЕВ
 3. ИННА ЙОРДАНОВА
 4. ЦВЕТИНА МАРИЯНОВА

Стажант- юристът следва да се яви за встъпване в длъжност при административния секретар на съда, след предварително уточняване на датата на встъпване в длъжност.

За информация:  тел. 062 615-869.

================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Постъпила е заповед от Министерство на правосъдието  за започване на шестмесечен юридически стаж на  стажант-юриста, разпределени в  Окръжен съд – Велико Търново, както следва:

 1. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Стажант- юристтът следва да се яви за встъпване в длъжност при административния секретар на съда, след предварително уточняване на датата на встъпване в длъжност.

За информация:  тел. 062 615-869.

================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Стажант-юристите, разпределени на стаж към Окръжен съд – Велико Търново, следва да се явят в съда за започване на стаж на 01.04.2021 г., в сградата на Съдебната палата, ет. 2, зала № 9.

Във връзка със спазването на противоепедимичните мерки, встъпването на  стажант-юристите ще се осъществи в две групи:

 от 10:00 ч., съгласно следния списък:

 1. ПАВЛИН НИКОЛАЕВ
 2. ПЛАМЕН ГАНЕВ
 3. ЗЛАТИМИР ДРАГОМИРОВ
 4. ГАБРИЕЛ КРИКОР
 5. ГАЛЯ ПЕТКОВА
 6. КОЛЬО ЕВГЕНИЕВ
 7. ДАМЯН МОНЕВ
 8. ЙОРДАН МИЛЕНОВ
 9. ДАНИТА ДИМИТРОВА
 10. ЗАРНИЦА ЦВЕТАНОВА

 от 11:00 ч., съгласно следния списък:

 1. ЦВЕТИНА МАРИЯНОВА
 2. ТОДОР МИХНЕВ
 3. МАРИЕЛА ВЕНЕЛИНОВА
 4. ИВАЙЛО РУМЕНОВ
 5. БОГДАН ДИМИТРОВ
 6. ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ
 7. ПЕПА ИВАНОВА
 8. СЛАВИ КРАСИМИРОВ
 9. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ
 10. НИКОЛАЙ ПЪРВАНОВ
 11. ГЕРГАНА РУМЕНОВА

--------------------------------------

Заповед № 147/06.10.2020

Заповед № 15/04.02.2020

Индивидуален календарен план

--------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

Получени са заповеди за разпределение на стажант-юристи подали документи в Министерство на правосъдието до 15.07.2020 г., както следва:

 1. ПАМЕЛА ПЕТРОВА
 2. ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА
 3. ЖАНЕТА СВЕТЛИНОВА
 4. ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА

Информация, относно встъпването в длъжност, стажант-юристите могат да получат от административния секретар на тел. 062/615 – 869.

Министърът на правосъдието утвърди със Заповед № СД-03-301/03.08.2020 г. тематичния конспект за изпита за придобиване на юридическа правоспособност, съгласно чл. 27 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност (Обн. ДВ., бр. 13 от 2019 г.).

Тематичен конспект

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация