C C C C A+ A A- X

Съобщение

РЕЗУЛТАТИ
от проведения на 10.05.2024 г.
ПИСМЕН ТЕСТ в процедура за подбор на съдебни медиатори в Окръжен съд Велико Търново и за решението за допускане до участие в етап Устно събеседване

по ред на вписване в присъствения списък

 1. Яница Николаева Николова - 81,6 - ДОПУСКА
 2. Кремена Красимирова Хаджирадева - 77,6 - ДОПУСКА
 3. Цветелина Стефанова Донкова - 81- ДОПУСКА
 4. Ирена Великова Мочурова-Горанова - 86,2 - ДОПУСКА
 5. Николина Денева Маринова - 79,6 - ДОПУСКА
 6. Йоана Александрова Иванова - 73,2 - ДОПУСКА
 7. Борислав Спиридонов Борисов - 79,0 - ДОПУСКА
 8. Мария Монева Георгиева - 68,2 - НЕ допуска
 9. Мадлен Петрова Маринова - 55,4 - НЕ допуска
 10. Мария Димитрова Ковачева - 69,0 - НЕ допуска
 11. Емил Дончев Томов - 70,0 - НЕ допуска
 12. Христина Маринчева Хараламбиева-Маринова - 82,2 - ДОПУСКА
 13. Мария Манолова Божкова - 94,2 - ДОПУСКА
 14. Мина Стефанова Петкова-Даскалова - 79,6 - ДОПУСКА

Устното събеседване с допуснатите кандидати за съдебни медиатори ще се проведе на 31.05.2024г. в сградата на Съдебната палата в гр. Велико Търново от 10:00 часа.

===========================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В Окръжен съд – Велико Търново е постъпила заповед от Министерство на правосъдието № СД-03-41/26.04.2024 г.  за започване на шестмесечен юридически стаж на следните стажант-юристи:

 1. ГАБРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА
 2. НИКОЛ КОЛЕВА
 3. ДЕНИЦА КОСТОВА

Стажант- юристите, следва да се свържат с административния секретар на Окръжен съд – Велико Търново, за уточняване датата на встъпване в длъжност.

За информация:  тел. 062 615-869.

===================

В раздел "Пресцентър", секция "Обяви и конкурси" е публикувана  обява за открита процедура по извършване на подбор на съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Окръжен съд – Велико Търново, както и образец на Заявление.

===================

Инструкция за изготвяне и цифрово подписване на .pdf документ

===================

Считано от 16.03.2022г. в Окръжен съд – Велико Търново суми по транзитната сметка и сметката за чуждите средства на съда могат да се заплащат чрез електронно ПОС – терминално устройство.

===================

Заповед №87/05.07.2021 г. относно извършване на процесуално действие в електронна форма

===================

В деловодството на Окръжен съд - Велико Търново се завеждат и администрират получени документи по електронна поща, подписани с цифров подпис. Съдът не носи отговорност за достоверността на представената информация в документи, неподписани с цифров подпис. Същите няма да бъдат разглеждани като документи, получени по надлежен ред.

Основните цели в работата на Окръжен съд - Велико Търново са постигане и утвърждаване на европейски стандарти, както на правораздаване, така и на работна среда и организация.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация