C C C C A+ A A- X

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 28.07.2021 г. са постъпили заповеди от Министерство на правосъдието  за започване на юридически стаж на  стажант-юристи, разпределени в  Окръжен съд – Велико Търново, както следва:

  1. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
  2. КИРИЛ АСЕНОВ

Стажант- юристите следва да се явят за встъпване в длъжност при административния секретар на Окръжен съд – Велико Търново на 02.08.2021 т., ет. 2.

За информация: тел. 062 615-869.

================

Заповед №87/05.07.2021 г. относно извършване на процесуално действие в електронна форма

================

СЪОБЩЕНИЕ

На 13.07.2021 г. са постъпили заповеди от Министерство на правосъдието  за започване на допълнителен двумесечен юридически стаж на  стажант-юристи, разпределени в  Окръжен съд – Велико Търново, както следва:

  1. ИЛИЯНА НЕДКОВА
  2. ИННА ЙОРДАНОВА

Стажант- юристите следва да се явят за встъпване в длъжност при административния секретар на съда, тел. 062 615-869.

================

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на стажант-юристите, разпределени на стаж към Окръжен съд – Велико Търново

================

Пралила и мерки за работа на ВТОС в условията на пандемия

==================

СЪОБЩЕНИЕ

относно започване на юридически стаж на стажант-юристи, разпределени в Окръжен съд - Велико Търново

==================

СЪОБЩЕНИЕ 

на вниманието на стажант-юристите, разпределени на стаж към Окръжен съд – Велико Търново

==================

Заповед № 169/12.11.2020 относно преустановяване разглеждането в открито съдебно заседание на всички видове наказателни, граждански и търговски дела за периода от 16 до 27 ноември 2020 г. с изключение на делата с неотложен характер

==================

Разпореждане на председателя на ВТОС относно отсрочване на дела когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност.

==================

В деловодството на Окръжен съд - Велико Търново се завеждат и администрират получени документи по електронна поща, подписани с цифров подпис. Съдът не носи отговорност за достоверността на представената информация в документи, непосписани с цифров подпис. Същите няма да бъдат разглеждани като документи, получени по надлежен ред.

Основните цели в работата на Окръжен съд - Велико Търново са постигане и утвърждаване на европейски стандарти, както на правораздаване, така и на работна среда и организация.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация